Jak udzielić pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora?

W przypadku nagłego zasłabnięcia lub urazu odniesionego na skutek wypadku pierwsza pomoc istotnie wpływa na zwiększenie szans przeżycia osoby poszkodowanej. Zasady udzielania pierwszej pomocy określają, co i w jakiej kolejności należy zrobić, aby zabezpieczyć nieprzytomnego lub rannego człowieka. Jeżeli widzisz, że ktoś uległ wypadkowi lub stracił przytomność, sprawdź, czy znajdujesz się w miejscu z dostępem do defibrylatora AED.

 

Czym jest defibrylator AED i gdzie go szukać?

 

Skrót AED pochodzi od Automated External Defibrilator, czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny. Jest to urządzenie, które monitoruje rytm serca poszkodowanego i wydaje polecenia osobie udzielającej pierwszej pomocy. W przypadku, gdy defibrylator AED nie wykryje bicia serca, wyśle impuls elektryczny, który je pobudzi.

 

Urządzenie jest dość małe, poręczne i przenośne. W skład zestawu do resuscytacji wchodzi m.in. monitor, elektrody, golarka jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, maseczka z ustnikiem do wykonania sztucznego oddychania. Defibrylator AED pomaga zarówno laikom, jak i służbom medycznym przeprowadzić reanimację. Komendy wydawane są za pomocą dźwięku i obrazów wyświetlanych na monitorze urządzenia.

 

Defibrylatory powinny być umieszczone w dobrze oznaczonym i łatwo dostępnym miejscu. W firmach najczęściej umieszcza się je w okolicy recepcji, w metrze znajdziemy je na stacjach, w galeriach handlowych są z reguły umieszczane w okolicach informacji lub ochrony. Miejsca, w których znajdują się defibrylatory oznaczone są naklejką z białym sercem i zieloną błyskawicą oraz krzyżem na zielonym tle w białej obwódce.

 

Jak używać defibrylatora?

 

Defibrylatora AED używa się, gdy poszkodowany jest nieprzytomny. Należy jak najszybciej podłączyć elektrody znajdujące się w pudełku z urządzeniem AED. Ważne, by elektrody defibrylatora naklejać na suchą, gołą skórę. Po podłączeniu elektrod defibrylator zaczyna monitorować pracę serca i wydawać polecenia co do dalszego postępowania. Na pierwszym etapie pracy defibrylatora, gdy dokonuje on pomiaru rytmu serca, nie dotykamy osoby poszkodowanej. W przypadku braku pulsu defibrylator AED wysyła impuls elektryczny, mający na celu pobudzenie mięśnia sercowego. Urządzenie przeprowadza użytkownika przez cały proces udzielania pierwszej pomocy. Informuje na bieżąco, jakie kroki należy podjąć.

 

Dzięki klarownym komunikatom, płynącym z urządzenia mamy dużą szansę na uratowanie życia. Nie zwlekajmy z podjęciem akcji reanimacyjnej, bo każda minuta znaczenie!


Wróć do bloga