Aparaty do badań psychotechnicznych

Zapraszamy do poznania bliżej najpopularniejszych aparatów używanych w trakcie psychotestów:

Palestezjometr: jedyne na świecie rozwiązanie pozwalające na pomiary według obowiązujących w Polsce zaleceń MZiOS . W urządzeniu zastosowano unikalny, opatentowany system kontroli przyspieszenia pozwalający prowadzić pomiary w przypadku, gdy zakłócenia są wielokrotnie większe od drgań zadawanych. Dzięki temu rozwiązaniu Palestezjometr P33 jest najdokładniejszym na świecie urządzeniem do badań czucia wibracji.

Miernik czasu reakcji: jego zadaniem jest ocena szybkości reakcji prostej i złożonej, jest nowoczesnym urządzeniem wykonanym w technice mikroprocesorowej Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań oraz dodatkowych funkcji sprawiło, iż miernik stał się urządzeniem uniwersalnym. W zależności od potrzeb użytkownik może wprowadzać własne zestawy bodźców lub układy reakcji na bodźce. Możliwość połączenia z komputerem daje nowe możliwości, np. możliwość kreślenia wykresów.

Aparat Piórkowskiego: nowością w prezentowanym urządzeniu jest zastosowanie podświetlanych przycisków zamiast przycisków i odpowiadających im lampek umieszczonych nad przyciskami.
Noktometr jest urządzeniem umożliwiającym badanie szybkości adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu. Urządzenie wykonane zostało w nowej (mikroprocesorowej) technologii, a w związku z tym jest dużo bardziej niezawodne niż spotykane jeszcze w wielu placówkach zajmujących się badaniem kierowców.
Wirometr jest urządzeniem umożliwiającym badanie zdolności oceniania prędkości wirujących tarcz. Urządzenie wykonane zostało w nowej (mikroprocesorowej) technologii, a w związku z tym jest dużo bardziej niezawodne niż spotykane jeszcze w wielu placówkach zajmujących się badaniem kierowców.