Wirometr

Wirometr WIR/TB 1.0 jest urządzeniem umożliwiającym badanie zdolności oceniania prędkości wirujących tarcz. Urządzenie wykonane zostało w nowej (mikroprocesorowej) technologii, a w związku z tym jest dużo bardziej niezawodne niż spotykane jeszcze w wielu placówkach zajmujących się badaniem kierowców.
Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z wytycznymi „METODYKI psychologicznych badań kierowców” pod redakcją Stanisława Masłowskiego, wydanej w 2000 r. przez Instytut Transportu Samochodowego Urządzenie pozostaje też zgodne z „Metodyką psychologicznych badań kierowców – wersją znowelizowaną” wydaną w 2003 r. pod redakcją doc. dr hab. T. Rottera przez Instytut Transportu Samochodowego – Zakład Psychologii Transportu Drogowego (ISBN 83-913045-1-5 poz. rej. 8/2003).

Cechy urządzenia:
– Urządzenie umożliwia wykonywanie badania zdolności oceniania różnic prędkości
   wirujących tarcz. Podczas badania badanemu prezentowane są dwie tarcze: pierwsza wiruje ze stałą
   prędkością prędkość drugiej  tarczy zmienia się. Badany ma za zadanie określić moment, w który
   prędkości obu tarcz są takie same
– Możliwość przykładowego prezentowania cyklu badania. Wirometr wyposażono w funkcję, która
  pozwala na zaprezentowanie badanemu jednego cyklu zmiany prędkości tarczy bez konieczności
  rejestracji wyniku
– Możliwość wyboru prędkości obrotowej tarczy wzorcowej. Urządzenie umożliwia dokonywani
  badania dla jednej z 3 prędkości wzorcowych: 200, 400 i 600 obrotów na minutę
– Możliwość wyboru długości cyklu badania. Wirometr posiada funkcję umożliwiającą wybranie długości
  cyklu badania. Cykl badania należy rozumieć jako etap, w którym nastąpiło jedno zrównanie prędkości
  tarcz, bez względu na to czy tarcza przyspieszała czy zwalniała. Cykle realizowane są w urządzeniu
  naprzemiennie:  rosnący, malejący, rosnący itd
– Wyliczanie średniej odchyłek od wartości wzorcowej. Urządzenie wyposażono w funkcję
  Umożliwiającą   automatyczne wyliczenie i prezentacje średniej wartości z wszystkich zarejestrowanych
  odchyłek podczas  badania. Po zakończeniu badania można też przeglądać wyniki dla każdego cyklu
  osobno.
 
 Wyposażenie aparatu w kilka nowych cech poprawiło jego funkcjonalność w stosunku do pierwowzorów.