Holter EKG z oprogramowaniem do badań wysiłkowych HolCARD 24W Delta-XL System

System HolCard 24W Delta łączy zalety sytemu analizy EKG metodą holtera HolCARD 24W i systemu do elektrokardiograficznych badań wysiłkowych CardioTEST. Holter EKG współpracuje z rejestratorami AsPEKT 703, AsPEKT 712 oraz AsPEKT 812. System wysiłkowy pozwala na prowadzenie badań na bieżni lub cykloergometrze.

Specyfikacja techniczna

   Cechy systemu Holtera EKG:
• Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym
• Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
• Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie
• Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV
• Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
• Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie
    Cechy systemu wysiłkowego:
• Doskonała jakość przebiegów EKG
• Nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12- odprowadzeń
• Prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12- odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST
• Monitorowane parametry: częstości rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom i nachylenie odcinka ST oraz obciążenie
• Wydruk EKG w czasie rzeczywistym
• Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania
• System alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii
• Możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP
• Współpraca z bieżnią B 612/C lub cykloergometrem CRG 200

Standardowe wyposażenie
• Stanowisko Diagnostyki Medycznej (LCD 24″, drukarka laserowa A4)
• Oprogramowanie HolCARD 24W Beta z kluczem zabezpieczającym USB
• Oprogramowanie CardioTEST z kluczem zabezpieczającym USB
• Odbiornik sygnału podczerwieni IRDA

Opcjonalne wyposażenie
• rejestrator holterowski EKG AsPEKT 703
• rejestrator holterowski EKG AsPEKT 712
• rejestrator holterowski EKG AsPEKT 812
• bieżnia B612 – model C
• cykloergometr CRG 200