Zestaw do badań wysiłkowych CardioTEST Alfa System B612

System do elektrokardiograficznych badań wysiłkowych składający się z oprogramowania CardioTEST i bieżni B612 model C.

Cechy systemu CardioTEST Alfa System B612:
• Doskonała jakość przebiegów EKG dzięki zastosowaniu cyfrowych filtrów eliminujących pływanie linii izoelektrycznej oraz zakłócenia pochodzenia mięśniowego
• Nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń
• Prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST
• Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST
• Automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru i bieżni
• Archiwizacja i wydruk raportu przeprowadzonego badania
• Automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty
• Automatyczna analiza arytmii
• Prezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku
• Monitorowane parametry: częstości rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie
• Wydruk EKG w czasie rzeczywistym
• Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania
• System alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii
• Opcja automatycznego pomiaru ciśnienia krwi
• Archiwizacja i wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (raport taki zawiera zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami pomiarów
• Standardowe protokoły badań oraz możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP
• Podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem raportu
• Funkcja reanalizy wykonanego badania
• Prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST

Wyposażenie standardowe:
• Oprogramowanie CardioTEST z kluczem zabezpieczającym
• Bieżnia B612 model C