Elektroencefalograf AsTEK

 

AsTEK to nowoczesny, w pełni cyfrowy elektroencefalograf, wykonany w technologii mikroprocesorowej, który umożliwia rejestrację, prezentację i analizę spontanicznej czynności bioelektrycznej mózgu, przy pomocy elektrod umieszczonych na powierzchni głowy. Urządzenie zapewnia wysoką jakość rejestrowanych przebiegów EEG oraz prostą i wygodną obsługę.
Elektroencefalograf AsTEK jest przeznaczony do wykonywania badań elektroencefalograficznych pacjentów dorosłych i pediatrycznych, w podstawowym montażu 10/20 oraz w wariantach rozszerzonych, we wszystkich placówkach służby zdrowia, przez przeszkolony personel. 

 
Specyfikacja techniczna:
• 32-kanałowy cyfrowy system do badań EEG,
• 24-bitowy wysokiej jakości zapis sygnału EEG,
• niskoszumowe wejścia EEG,
• automatyczna kalibracja,
• możliwość realizacji dowolnych montaży,
• cyfrowe filtry eliminujące artefakty,
• prezentacja przebiegów EEG na ekranie,
• rejestracja zapisu EEG w archiwum,
• możliwość wprowadzania znaczników do zapisu,
• wydruk sygnału EEG wraz z komentarzem,
• pomiar impedancji elektrod online podczas zapisu EEG,
• możliwość zmiany montażu w dowolnym momencie,
• funkcja „pauza” umożliwiająca zatrzymanie rejestracji sygnału EEG w trakcie badania,
• możliwość przeglądu badań zarejestrowanych w archiwum,
• możliwość wykonania pomiarów amplitudowo-czasowych,
• przeglądanie badań stronami lub w trybie „film”,
• natychmiastowy dostęp do zdarzeń zaznaczonych w czasie rejestracji.
 
Funkcja fotostymulacji:
• możliwość definiowania i edycji programów fotostymulacji przez użytkownika,
• zadawane parametry fotostymulacji:
1. czas trwania,
2. częstotliwość początkowa i końcowa.
 
Edytor montaży:
• zestaw standardowych montaży,
• możliwość tworzenia i edycji dowolnej liczby montaży użytkownika,
• możliwość zmiany montażu w dowolnym momencie w trakcie rejestracji badania i w trakcie przeglądania,
• badania z archiwum.