Elektrokardiografy AsCARD Grey v.07.2xx

 

AsCARD Grey v.07.2xx to 12-kanałowy elektrokardiograf posiadający unikalne na świecie rozwiązanie umożliwiające wysyłanie dokumentacji medycznej oraz zapisów badań EKG na dowolną skrzynkę odbiorczą e-mail lub inny aparat EKG. Współpraca z sieciami Ethernet i Internet pozwala na podłączenie aparatu do informatycznego systemu placówek służby zdrowia i dostęp do całkowicie darmowych funkcji telemedycznych.
Elektrokardiograf AsCARD Grey v.07.2xx dostępny jest w następujących wersjach (różniących się wymienionymi poniżej parametrami):

 

v.07.205:
– częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał
– rozdzielczość przetwornika A/C: 12 bitów
– tryb LONG: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń)
– zapis wsteczny EKG (1-30 sekund)
– wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 4×3+2, 4×3+3, 6×2+1, 6×2+2, 6×2+3)
– dodatkowe prędkości zapisu (6,25 m/s, 12,5 m/s)
v.07.225:
– częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał
– rozdzielczość przetwornika A/C: 24 bity
– filtry dolnoprzepustowy i autoadaptacyjny
– tryb LONG: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń)
– zapis wsteczny EKG (1-30 sekund)
– wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 4×3+2, 4×3+3, 6×2+1, 6×2+2, 6×2+3)
– dodatkowe prędkości zapisu (6,25 m/s, 12,5 m/s)

Specyfikacja techniczna
• prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci
• rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG
• wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG; drukowanie wybranej grupy:
– 1 kanał – (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) – (v.07.205, v.07.225)
– 3 kanały w układzie standardowym – (I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3, V4-V5-V6)
– 3 kanały w układzie Cabrera (aVL-I-aVR, II-aVF-III, V1-V2-V3, V4-V5-V6)
– 6 kanałów w układzie standardowym – (I-II-III-aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3-V4-V5-V6)
– 6 kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III, V1-V2-V3-V4-V5-V6)
– 12 kanałów w układzie standardowym – (I-II-III-aVR-aVL-aVF-V1-V2-V3-V4-V5-V6)
– 12 kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III-V1-V2-V3-V4-V5-V6)
• możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG
• zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy
• regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund
• zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym (v.07.205, v.07.225)
• wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka (v.07.205, v.07.225)
• definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL
• zapis badania do pamięci od 1 minuty do 15 minut w trybie LONG (v.07.205, v.07.225)
• wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6
• wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie
• klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
• możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku
• łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego
• baza pacjentów i badań; pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań
• przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości
• automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) – wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta
• wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej
• ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu
• praca na otwartym sercu – aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu
• możliwość włączania i wyłączania filtrów:
– filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz
– filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz
– filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz
– filtr dolnoprzepustowy (v.07.224, v.07.225): 75 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 150 Hz
– filtr autoadaptacyjny (v.07.224, v.07.225)
• detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału
• wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących
• dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca
• zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym
• eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL
• przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet
• współpraca z oprogramowaniem CardioTEKA oraz CardioTEL
• wykonywanie spirometrycznego badania przesiewowego przy użyciu przystawki SPIRO-31
• EDM – archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB)

Standardowe wyposażenie
• kabel EKG KEKG 30 
• elektrody przyssawkowe EPP  
• elektrody kończynowe klipsowe EKK 
• żel EKG 250g 
• papier EKG RA4 v.001 – 1 rolka 
• kabel zasilający

Wyposażenie opcjonalne
• przystawka spirometryczna SPIRO-31  
• walizka na sprzęt medyczny WMB5 
• wózek WB5 v.001
• CardioTEKA – oprogramowanie