Holter ciśnienia HolCARD CR-07 Beta XL System

 

HolCARD CR-07 Beta System składa się ze Stanowiska Diagnostyki Medycznej, rejestratora holterowskiego HolCARD CR-07 oraz oprogramowania HolCARD CR-07. System przeznaczony jest do stosowania w klinikach, szpitalach, ośrodkach ambulatoryjnych i gabinetach specjalistycznych.

Specyfikacja techniczna
• pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rytmu serca
• możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych
• analiza wyników obejmują statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu
• statystyka dostępna dla całego badania oraz dla każdego z sześciu okresów pomiarowych
• rejestracja ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (500 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów
• automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia
• prezentacja wyników ostatniego zapisanego pomiaru (na życzenie użytkownika)
• pomiar na żądanie
• rozpoczęcie rejestracji poza systemem komputerowym
• graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów

Standardowe wyposażenie
• Stanowisko Diagnostyki Medycznej typu L z monitorem LCD 24″ i drukarką laserową A4
• HolCARD CR-07 rejestrator 
• oprogramowanie HolCARD CR-07 z kluczem zabezpieczającym USB