Lampy bakteriobójcze przepływowe z serii NBVE

Lampabakter.2 186x300 - Lampy bakteriobójcze przepływowe z serii NBVE

 

 

Stosowanie energooszczędnych przepływowych lamp bakteriobójczych serii NBVE jest jedną z najskuteczniejszych metod dezynfekcji. Nowoczesna budowa lamp serii NBVE zapewnia, iż szkodliwe promieniowanie UV-C nie wydostaję się na zewnątrz urządzenia, a więc stosowanie lamp serii NBVE podczas pobytu pacjentów oraz personelu w pomieszczeniach  jest bezpieczne. Urządzenia te emitują promieniowanie  UV-C o długości fali 253,7 nm.
Promieniowanie to ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Ze względu na dużą skuteczność działania energooszczędne lampy bakteriobójcze serii NBVE wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie wymagana jest sterylność, a od czystości mikrobiologicznej zależy jakość usług oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

 

 

Zakres zastosowań m.in.:
– szpitale (bloki operacyjne, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, sale chorych, izby przyjęć, izolatki, brudowniki
– przychodnie (gabinety lekarskie i zabiegowe)
– laboratoria
– apteki
– przemysł farmaceutyczny, spożywczo-przetwórczy, kosmetyczny
– hotelarstwo i gastronomia
– żłobki, przedszkola
Proces oczyszczania powietrza poprzez energooszczędne lampy przepływowe serii NBVE polega na wymuszonym obiegu powietrza przez komorę dezynfekcyjną, w której znajdują się promienniki bakteriobójcze. Przepływ ten realizowany jest dzięki wbudowanemu w lampie wentylatorowi. Lampy mogą być mocowane na ścianie lub podstawie jezdnej. Moc lampy dobierana jest do kubatury dezynfekowanego pomieszczenia. Lampy mogą być wyposażone w licznik czasu pracy.