Ozonator medyczny Bozon Line

Bozon Line 300x255 - Ozonator medyczny Bozon  Line

Ozonator medyczny Bozon  Line jest innowacyjnym, polskim generatorem ozonu, ukierunkowanym na bardziej skuteczną formę aplikowania ozonu, komfort użytkowania oraz dobro pacjenta.
Ozonoterapia to  nowoczesna metoda leczenia za pomocą mieszaniny tlenowo-ozonowej.
Ozon podczas rozpadu uwalnia aktywny tlen atomowy, który niszczy wszelkie bakterie, chorobotwórcze grzyby i wirusy, jednocześnie natlenia tkanki oraz przyspiesza i ułatwia komórkowe procesy odnowy. Ponadto nie odnotowano odporności bakterii na działanie ozonu.
Stosowanie ozonoterapii jest świetną metodą pobudzania sytemu immunologicznego organizmu. Ozon wpływa na funkcje układu krążenia, a także przyśpiesza gojenie się ran.
Ozonoterapia jest obecnie uznaną na świecie metodą wspomagającą ogólnie przyjęte leczenie rutynowe, szczególnie w przypadkach gdy nie przynosi ono spodziewanych wyników.
Ozonator BOZON – LINE przeznaczony jest do wygenerowania w określonym czasie mieszaniny ozonowo – tlenowej, o określonym stężeniu ozonu w mieszaninie i określonym przepływie tej mieszaniny, uzyskanej z czystego tlenu medycznego, w wyniku wyładowań koronowych.
Ozonator ma za zadanie podtrzymywanie i kontrolowanie zadanych parametrów podczas całego procesu.
Ozonator Bozon Line jest wyrobem medycznym klasy II b, spełniającym wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EWG i Ustawy o wyrobach medycznych.
Generowany przez urządzenie gaz (mieszanina tlenowo-ozonowa) może być wykorzystywany do:
• uzyskania naozowanych płynów infuzyjnych, wody i oliwy do podawania zewnętrznego (dermatologia, diabetologia (stopa cukrzycowa), chirurgia, kosmetologia),
• gazowych kąpieli ozonowych w kombinezonach i rękawach ozonowych (dermatologia, diabetologia (stopa cukrzycowa), chirurgia, kosmetologia)

Stopa cukrzycowa jest bardzo powszechnym powikłaniem występującym u osób zmagających się z cukrzycą. Do objawów klinicznych zalicza się wrzody, infekcje, zapalenie kości i szpiku kostnego. Trudna w leczeniu stopa cukrzycowa w większości przypadków kończy się amputacją, co naraża pacjenta na obciążenie psychospołeczne, ponieważ wpływa ono ogólnie na jego styl życia.
Badania wykazują, że terapia ozonem w wysokich dawkach w warunkach septycznych ma działanie bakteriobójcze oraz stymuluje uwalnianie czynników wzrostu, które sprzyjają odbudowie tkanek.
Bozon – Line mierzy i wyświetla na panelu aktualne stężenie ozonu w mieszaninie tlenowo – ozonowej na wyjściu z ozonatora, podczas stosowanych procedur medycznych.
Urządzenie umożliwia pomiar stężenia gazu w naozowanych cieczach (woda, płyny infuzyjne). Stężenie ozonu w mieszaninie gazowej może przyjąć wartość od 0,5 mg/l do 99 mg/l.
Bozon Line charakteryzuje się dużą dokładnością w wytwarzaniu stężenia ozonu w mieszaninie. Wartości ozonu w przedziale od 0,5 mg/l do 10 mg/l można zwiększać lub zmniejszać z dokładnością 0,1 mg/l. Natomiast wartość ozonu w przedziale od 10 mg/l do 99 mg/l można zwiększać lub zmniejszać z dokładnością 1 mg/l.

Ozonator BOZON LINE (BOZON N) wytwarza mieszaninę tlenowo-ozonową z tlenu medycznego, dostarczanego do urządzenia z zewnętrznego źródła:

• butli z tlenem medycznym,
• koncentratora tlenu medycznego
• lub instalacji gazów medycznych (tlenu) placówki służby zdrowia.
Stężenie ozonu w mieszaninie ozonowo-tlenowej, natężenie przepływu, czas trwania danej procedury jest ustawiane przez personel obsługujący urządzenie zgodnie z zaleceniami lekarza lub uprawnionego personelu medycznego.

Parametry techniczne ozonatora medycznego Bozon Line
1.Zakres stężeń ozonu w gazie:
– stężenie ozonu minimalne 0,5mg/l   
– stężenie ozonu maksymalne 100mg/l
Jednostka mg/l = µg/ml
2. Prędkość przepływu ozonu na wylocie:
– przepływ ozonu minimalny 200ml/min
– przepływ ozonu maksymalny 1000 ml/min
  Dopuszczalny błąd względny ±10%
3. Zakres stężeń ozonu w płynie
– stężenie ozonu minimalne 0,1mg/l   
– stężenie ozonu maksymalne 30mg/l
4. Ciśnienie tlenu na wejściu do  ozonatora
– ciśnienie tlenu minimalne 0,5kG/cm2  (~0,05MPa = ~0,5 bar)
– ciśnienie tlenu maksymalne 3kG/cm2  (~0,3MPa = ~3 bar)
5. Ustawienia parametrów nie przekracza 40 sekund
6. Klasa bezpieczeństwa I
7. Zasilanie 230V
8. Częstotliwość 50Hz
9. Pobór mocy max 150W
10.Wymiar ozonatora 290mm x 200mm x 160mm
11.Masa 6,5kg
12.Żywotność ozonatora 10 lat
13.Czas przygotowania ozonatora do pracy 5 min