Spirometr Lungtest Handy

LungetstHandy2 300x195 - Spirometr Lungtest Handy

 

Lungtest Handy jest małym przenośnym spirometrem diagnostycznym przeznaczonym do bezpośredniego połączenia z komputerem PC poprzez złącze USB. Bezpieczeństwo badań jest zapewnione wyłącznie w oparciu o dostarczone w komplecie akcesoria, bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów antybakteryjnych. Lungtest Handy jest spirometrem łatwym w obsłudze i konserwacji.

 

 

Podstawowe zalety i możliwości spirometru Lungtest Handy:
• wymienne głowice pomiarowe, bez filtrów przeciwbakteryjnych, całkowicie zabezpieczają badanego pacjenta przed zakażeniem dróg oddechowych
• łatwa możliwość instalacji do dowolnego komputera z systemem Windows
• bezpośrednie zasilanie z komputera
• automatyczna kontrola poprawności wykonania badania wg standardów ERS i ATS
• automatyczna ocena jakości wykonanego poprawnie badania wg skali A-F
• automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem
• możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy
• możliwość prezentacji wolnej krzywej przepływ-objętość na tle krzywej natężonej
• prezentacja badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas
• system motywacyjny dla dzieci
• porównywanie wyników z wartościami należnymi
• możliwość wyboru wartości należnych
• polskie normy dla dzieci opracowane w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce,
• możliwość obliczania odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych
• możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników
• możliwość podglądu i wydruku do 55 wielkości spirometrycznych
• możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy
• możliwość redakcji własnego raportu z badania
• oprogramowanie przyjazne dla Użytkownika
• baza danych bez ograniczeń z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań.
• możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy
• niska waga
• najnowsze wersje oprogramowania w cenie spirometru
 Dane pacjenta
       Spirometr umożliwia wprowadzenie następujących danych pacjenta:
       imię, nazwisko, data urodzenia, waga, wzrost, płeć, numer identyfikacyjny
Badania standardowe
• Spirometria spoczynkowa:
VC, IC, ERV, IRV, TV, MV, BF, FEV1, FEV1 %VC.
• Krzywa przepływ-objętość:
FEV0,5, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FEV1%FEV3, FEV1% FEV6, FEV1%FVCEX, FEV1%FVCIN, FEV1%VC, FEV1%VCMAX ,FVCEX, FVCIN, VC, VC MAX, ERV, IC, TV, VPEF, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF50%FVCEX, MEF75%VC, MEF50%VC, MEF25%VC, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, MTT, FIV1, PIF, MIF50,VPIF, TPEF, TMEF75, TMEF50, TMEF25, TPIF, FET, FIT, TTOT, TPEF%FET, TPIF%FIT, FET%FIT, TC25/50, AEX , Grade(A-F)
• Maksymalna dowolna wentylacja minutowa: MV, MVV, BF, BR

Parametry techniczne
• Zakres mierzonego przepływu ± 18 l/s
• Dokładność pomiaru przepływu < 2 %
• Rozdzielczość pomiaru przepływu ± 10 ml/s
• Zakres mierzonej objętości ± 10 l
• Dokładność pomiaru objętości < 2 %
• Rozdz. pomiaru objętości ± 10 ml
• Wymiary 145 x 40 x 90 mm
• Masa (bez komputera i drukarki) 120g
• Zasilanie 5V (USB)
• GŁOWICA POMIAROWA MES TYP DV 40
• Przestrzeń martwa DV 40 40 ml
• Opór głowicy DV 40 < 0,9 cmH2O/l/s (przy przepływie 12 l/s)

Standardowe wyposażenie spirometru
• Futerał
• kabel USB
• CD z oprogramowaniem
• 10 głowic pomiarowych
• 10 ustników dla dzieci
• 10 ustników dla dorosłych
• klips na nos
• kabel USB