Stanowisko do badań wysiłkowych CardioTEST Beta System

CardiotestBeta 200x300 - Stanowisko do badań wysiłkowych CardioTEST Beta System

CardioTEST Beta System umożliwia wykonanie elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz klasycznych badań spoczynkowych. Pozwala na przeglądanie, opis, generowanie raportów oraz archiwizację badań EKG. Współpracuje z bieżnią B612 – model C oraz cykloergometrem CRG 200.
Specyfikacja techniczna:
• Współpraca z bieżnią B 612C oraz cykloergometrem CRG 200
• Nieprzerwana rejestracja oraz prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń
• Doskonała jakość przebiegów EKG dzięki zastosowaniu cyfrowych filtrów eliminujących pływanie linii izoelektrycznej oraz zakłócenia pochodzenia mięśniowego
• Prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST
• Standardowe protokoły badań oraz możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP
• Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST
• Automatyczna analiza arytmii
• Automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty
• Opcja automatycznego pomiaru ciśnienia krwi (z rejestratorem HolCARD CR-07)
• Automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru CRG 200 oraz bieżni B-612
• Prezentacja parametrów dotyczących fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku
• Monitorowanie następujących parametrów: częstości rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie
• System alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii
• Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania
• Prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST
• Archiwizacja oraz wydruk raportu przeprowadzonego badania
• Wydruk EKG w czasie rzeczywistym
• Archiwizacja oraz wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (raport zawiera zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami pomiarów
• Podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem
• Funkcja reanalizy wykonanego badania

Uwaga:
System CardioTEST Beta składa się ze stanowiska diagnostyki medycznej i oprogramowania CardioTEST z kluczem zabezpieczającym. Do systemu należy dokupić bieżnię i/lub cykloergometr.