Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

"byt-med" Sp. z o.o. Bytom

Serwis i sprzedaż aparatury medycznej

tel. 32 281-53-21  e-mail: biuro@bytmed.pl

Systemy Holterowskie EKG

ekg1

HolCARD 24W Alfa System A702 v.001


Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera wraz z rejestratorem Aspekt 702 przeznaczone do instalacji na komputerze użytkownika.

Specyfikacja techniczna
 • 3-kanałowy cyfrowy rejestrator EKG zasilany przez 1 baterię AA
 • Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym
 • Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
 • Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)
 • Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE,
   S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary,
   R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy
   udział artefaktów w zapisie
 • Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych
 • Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych
 • Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV
 • Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich
    etykietami
 • Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG
 • Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów
    odniesienia ST,     punktu J oraz linii bazowej R-R
 • Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie
 • Filtr migotania przedsionków
 • Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym
 • Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości
 • Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej
 • Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca

 

ekg2

HolCARD 24W Alfa System A800 v.001


Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera wraz z rejestratorem Aspekt 800 przeznaczone do instalacji na komputerze użytkownika.

Specyfikacja techniczna
 • 3-kanałowy cyfrowy rejestrator EKG wyposażany w wyświetlacz graficzny
 • Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym
 • Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
 • Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)
• Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE,
   S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T,
   uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział
   artefaktów w zapisie
 • Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych
 • Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych
 • Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV
 • Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami
 • Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG
 • Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
 • Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie
 • Filtr migotania przedsionków
 • Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym
 • Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości
 • Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej
 • Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca

 

ekg3

HolCARD 24W Alfa System A812 v.001


Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera wraz z rejestratorem Aspekt 812 przeznaczone do instalacji na komputerze użytkownika.

Specyfikacja techniczna
• 12-kanałowy cyfrowy rejestrator EKG z wyświetlaczem graficznym
• Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym
• Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
• Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)
• Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE,
   S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary,
   R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy
   udział artefaktów w zapisie
• Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych
• Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych
• Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV
• Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami
• Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG
• Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów
  odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
• Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie
• Filtr migotania przedsionków
• Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym
• Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości
• Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej
• Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca

 

ekg4

HolCARD 24W  Alfa System A 903


Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera wraz z rejestratorem Aspekt 903 przeznaczone do instalacji na komputerze użytkownika. Pozwala na szybkie wykonanie podstawowych analiz EKG (ocenę arytmii i odcinka ST), przeprowadzenie analiz zaawansowanych w zakresie oceny zmienność rytmu (HRV), odstępu QT oraz analizę pracy rozrusznika serca.

Specyfikacja techniczna
• 3-kanałowy cyfrowy rejestrator EKG zasilany przez 1 baterię AAA
• Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym
• Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
• Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)
• Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie
• Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych
• Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych
• Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV
• Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami
• Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG
• Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
• Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie
• Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości
• Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej
• Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca

 

EKG5

HolCARD 24W  Gamma  XL System


System do analizy EKG metodą Holtera HolCARD 24W Gamma-XL przeznaczony do wykorzystania w klinikach szpitalach oraz gabinetach prywatnych. Pozwala na szybkie wykonanie podstawowych analiz EKG (ocenę arytmii i odcinka ST) oraz przeprowadzenie analiz zaawansowanych. Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie analiz w zakresie oceny zmienność rytmu (HRV), odstępu QT oraz analizę pracy rozrusznika serca.
System współpracuje z rejestratorami AsPEKT 702, AsPEKT 800 AsPEKT 812 i AsPEKT 903


Podstawowe cechy systemu HolCARD 24W - Gamma System
• Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym
• Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)
• Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
• Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie
• Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych
• Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych
• Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV
• Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami
• Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG
• Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
• Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie
• Filtr migotania przedsionków
• Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym
• Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości
• Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej
• Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca


System HolCARD24W Gamma XL składa się ze stanowiska diagnostyki medycznej, oprogramowania HolCARD z kluczem zabezpieczającym, odbiornika sygnału podczerwieni. Do systemu należy dokupić dowolny rejestrator holterowski serii AsPEKT.

 

ekg6

HolCARD 24W Delta XL System


System HolCARD 24W Delta łączy zalety sytemu analizy EKG metodą holtera HolCARD 24W i systemu do elektrokardiograficznych badań wysiłkowych CardioTEST. Holter EKG współpracuje z rejestratorami AsPEKT 702, AsPEKT 800 oraz AsPEKT 812. System wysiłkowy pozwala na prowadzenie badań na bieżni lub cykloergometrze.


Cechy systemu Holtera EKG:
• Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym
• Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
• Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE,
  P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i
  obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie
• Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV
• Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii   bazowej R-R
• Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie


Cechy systemu wysiłkowego:
• Doskonała jakość przebiegów EKG
• Nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń
• Prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST
• Monitorowane parametry: częstości rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom i nachylenie odcinka ST oraz obciążenie
• Wydruk EKG w czasie rzeczywistym
• Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania
• System alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii
• Możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP
• Współpraca z bieżnią B 612/C lub cykloergometrem CRG 200


System HolCARD 24W Delta składa się ze stanowiska diagnostyki medycznej, oprogramowania HolCARD 24W i CrdioTEST z kluczami zabezpieczającymi. Do systemu należy dokupić dowolny rejestrator  holterowski EKG serii AsPEKT oraz bieżnię B612C i/lub cykloergometr CRG 200

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/