Autoklaw Sterilclave 18 BHD VLS Cominox

sterilclave 12 24bjasny 300x167 - Autoklaw Sterilclave 18 BHD VLS Cominox

 

18-litrowy autoklaw Typu B, opracowany zgodnie z normą EN 13060, który poprzez zastosowanie cyklu z frakcjonowanym impulsowym podciśnieniem umożliwia sterylizację wsadów litych, wgłębionych (typu A i B) oraz wsadów porowatych (tkaniny), zarówno opakowanych, jak i nieopakowanych. Urządzenie jest wyposażone w system oceny skuteczności procesu, ręczne napełnianie i opróżnianie wodą, możliwe jest również jego przyłączenie do zewnętrznego komputera typu PC.

 

DANE TECHNICZNE:
– Automatyczne zamknięcie i otwarcie drzwi VLS (Vacuum Locking System)
– Mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu
– Sterylizacja wsadów typu A i B
– Pojemność komory 18l
– Wymiary komory 250 x 350 mm
– Maksymalne ciśnienie 2,4 bara
– Wymiary zewnętrzne 445 x 390 x 640 mm
– Zbiornik wody czystej 2,1 l
– Zbiornik Wdy zużytej 2,1l.
– Moc pobierana 2000 W
– Waga 51 kg
– Zużycie wody na cykl 210 – 700 ml
– System automatycznego napełniania wodą destylowaną lub demineralizowaną
– Bezpośredni spust zużytej wody
– Próżnia wstępna frakcyjna i suszenie próżniowe
– Filtr bakteriologiczny
– Port szeregowy do podłączenia autoklawu do komputera
– Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów
– Możliwość zabudowy urządzenia
– Pomiar temperatury termoelementem

PROGRAMY:
– 2 w temperaturze 1210C
– 4 w temperaturze 1340C
– 1 specjalny (może być zaprogramowany dla płynów)
– 3 programy testowe: Bowie&Dick Test, Vacuum Test ,Helix Test

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE SYSTEMU
Autoklaw zaopatrzony został w system automatycznego wyłączania. Jeżeli w trybie STAND BY żaden z operatorów nie używa maszyny przez dłużej niż 3 godziny, przechodzi ona automatycznie na tryb OFF. Jeżeli żaden z operatorów po zakończeniu cyklu od ponad 3 godzin nie naciśnie przycisku STOP, autoklaw przechodzi automatycznie na tryb OSZCZĘDZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

DYREKTYWY I NORMY SPEŁNIANE PRZEZ URZĄDZENIE:
93/42/CE Norma dotycząca urządzeń medycznych klasy 2A
89/336/CE Norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
73/23/CE Norma dotycząca niskich napięć
EN 13060 Małe sterylizatory parowe
EN 61010-1 Przepisy dotyczące obsługi autoklawów medycznych
 

W sprzedaży również autoklawy o pojemności 24 litry