Holter EKG ASPEL HolCARD 712 HLT v.201 ALFA

AsPEKT712 300x209 - Holter EKG ASPEL HolCARD 712 HLT v.201 ALFA

 

 

Oprogramowanie HolCARD  do analizy EKG metodą Holtera wraz z 12-kanałowym rejestratorem ASPEL 712 HLT v.201 przeznaczone do instalacji na komputerze użytkownika. Pozwala na szybkie wykonanie podstawowych analiz EKG (ocenę arytmii i odcinka ST), przeprowadzenie analiz zaawansowanych w zakresie oceny zmienność rytmu (HRV), odstępu QT oraz analizę pracy rozrusznika serca.

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna
• Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym
• Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
• Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)
• Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie
• Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych
• Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych
• Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV
• Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami
• Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG
• Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
• Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie
• Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym
• Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości
• Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej
• Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca
Standardowe wyposażenie
• rejestrator holterowski EKG ASPEL 712 HLT v.201 z wyposażeniem
• oprogramowanie HolCARD z kluczem zabezpieczającym