Ergospirometr CardioTEST CPET

Ergospirometria 211x300 - Ergospirometr CardioTEST CPET

Ergospirometr CardioTEST CPET to system diagnostyczny przeznaczony do wykonywania standardowych elektrokardiograficznych testów wysiłkowych wraz z bezpośrednią oceną wydolności (VO₂) oraz oceną układu oddechowego i metabolizmu mięśniowego na podstawie pomiarów przepływu i stężenia gazów wydechowych: tlenu i dwutlenku węgla.
• Współpraca z istniejącymi systemami wysiłkowymi oraz rehabilitacji kardiologicznej ASPEL,
• Paramagnetyczny analizator O₂ – wieloletnia żywotność, gwarancja szybkiego i dokładnego pomiaru,
• Niezawodny analizator CO₂ oparty na spektroskopii w podczerwieni NDIR,
• Głowica pomiarowa przepływu zapewniająca minimalny opór przepływu gazów,
• Wysokiej jakości, wygodna silikonowa maska,
• Ciągła rejestracja doskonałej jakości sygnału EKG z 12 odprowadzeń,
• Łatwa i szybka kalibracja.
Współpracujące ergometry:
• Bieżnia B612
• Cykloergometr CRG200

Specyfikacja techniczna
• Bieżnia B612 (wbudowany moduł EKG – 12 odprowadzeń, prędkość taśmy 0 – 20 km/h, kąt pochylenia 0 – 25% system kontroli nachylenia – inklinometr),
• Cykloergometr CRG 200 (wbudowany moduł EKG – 12 odprowadzeń, sterowany mikroprocesorem hamulec elektromagnetyczny, zakres obciążenia 25 ÷ 1001 W).
• Ciągła rejestracja i obrazowanie przebiegów EKG z 12 odprowadzeń, przepływu gazów oddechowych oraz zawartości tlenu i dwutlenku węgla.
• Zadawanie obciążenia wg protokołów stopniowanych, typu ramp oraz indywidualizowanych dostosowanych do przewidywanej wydolności badanego pacjenta.
• Możliwość współpracy z monitorem ciśnienia w celu automatycznego pomiaru ciśnienia krwi podczas testu wysiłkowego.

Prezentacja parametrów:
• częstość rytmu HR,
• poziom i nachylenie odcinka ST w 12 odprowadzeniach,
• arytmie komorowe,
• wartość MET i ilość pobudzeń VE/minutę,
• VO₂ (wielkość pochłaniania tlenu w L/min i mL/min/kg),
• MET (metaboliczny ekwiwalent obciążenia),
• VE ( wentylacja minutowa wydechowa w L/min),
• BF (ilość oddechów w 1/min),
• VCO₂ (ilość wydychanego dwutlenku węgla w L/min),
• RER (współczynnik wymiany oddechowej w powietrzu wydechowym),
• O₂ pulse (tętno tlenowe w mL/ud),
• VE/VCO₂, PETCO₂ (w mm HG),
• RPE (skala odczuwanego wysiłku według Borga),
• VE/VO₂ (równoważnik wentylacyjny dwutlenku węgla),
• PETO₂ (ciśnienie parcjalne CO₂ w powietrzu późno-wydechowym w mm Hg),
• eMET (wartość estymowana ekwiwalentu metabolicznego).
• Obrazowanie trendów VO₂, VCO₂, WR, HR, VE, VE/VCO₂, O₂ pulse, RER.
• Prezentacja 9 trendów według wykresów Wassermana oraz wyznaczanie progów wentylacyjnych.
• System automatycznego wygrzewania i stabilizacji temperaturowej modułu pomiarowego gazów.