Noktometr

Noktometr 300x262 - Noktometr

Noktometr NOKT/TB 1.0 jest urządzeniem umożliwiającym badanie szybkości adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu.
Proponowane przez nas urządzenie wykonane zostało w nowej (mikroprocesorowej) technologii, a w związku z tym jest dużo bardziej niezawodne niż spotykane jeszcze w wielu placówkach zajmujących się badaniem kierowców. Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z wytycznymi „METODYKI psychologicznych badań kierowców” pod redakcją Stanisława Masłowskiego, wydanej w 2000 r. przez Instytut Transportu Samochodowego
Urządzenie pozostaje też zgodne z „Metodyką psychologicznych badań kierowców – wersją znowelizowaną” wydaną w 2003 r. pod redakcją doc. dr hab. T. Rottera przez Instytut Transportu Samochodowego – Zakład Psychologii Transportu Drogowego (ISBN 83-913045-1-5 poz. rej. 8/2003). Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z wytycznymi „METODYKI psychologicznych badań kierowców” pod redakcją Stanisława Masłowskiego, wydanej w 2000 r. przez Instytut Transportu Samochodowego (ISBN 83-913045-1-5).

Cechy urządzenia:
– Urządzenie umożliwia wykonywanie badania szybkości adaptacji wzroku do ciemności p
   olśnieniu, zgodnie   z wytycznymi „METODYKI psychologicznych badań kierowców”.
  Badanemu po oślepieniu prezentowany jest   jeden z symboli graficznych (krzyż, trójkąt, okrąg lub
  kwadrat). Badany w momencie rozpoznania symbolu   wciska przycisk. Urządzenie mierzy czas jaki
 upłynął od oślepienia do momentu rozpoznania symbolu przez  badanego
– Możliwość przykładowego prezentowania symboli graficznych. Noktometr wyposażono w
  funkcję, która pozwala na pokazanie symbolu graficznego bez uprzedniego olśnienia. Pozwala to na
  zademonstrowanie badanemu zasady przeprowadzania badania.
– Losowe wybieranie symboli graficznych. Urządzenie wyposażono w funkcję losowego wyboru
  Symbol graficznego. Możliwy jest też wybór symbolu przez osobę przeprowadzająca badanie, jedna
  losowy wybór  symbolu eliminuje konieczność zmiany symbolu w kolejno wykonywanych badaniach
  (symbol jest losowany   przy czym wybierany jest zawsze inny symbol niż użyty poprzednio

 Wymiary urządzenia:
Panel sterujący: 22 cm   22 cm  8 cm
Moduł wykonawczy: 20 cm   24 cm  30 cm

Zasada badania:
W trakcie badania zapala się reflektor oślepiający badanego. Po 30 sekundach reflektor gaśnie i zostaje wyświetlony symbol graficzny zgodny z wcześniejszymi ustawieniami. W momencie, kiedy badany rozpozna symbol to naciska on przycisk, a przeprowadzający badanie sprawdza, czy badany właściwie rozpoznał symbol. Sposób przeprowadzania badania zgodny jest z „METODYKĄ psychologicznych badań kierowców