Aparatura medyczna służąca do diagnostyki

Diagnostyka medyczna to dziedzina obejmująca rozpoznawanie chorób na podstawie wywiadu lekarskiego, badania właściwego (omacywanie, opukiwanie, oglądanie i osłuchiwanie), a także badań dodatkowych, wykonywanych zazwyczaj przy użyciu specjalistycznej aparatury medycznej.

 

Ciśnieniomierze

 

Jednymi z urządzeń wykorzystywanych podczas podstawowych badań diagnostycznych w gabinetach lekarskich są ciśnieniomierze. Obecnie stosowane są aparaty dokonujące jednoczesnego pomiaru na obydwu ramionach pozwalają na wskazywanie różnicy ciśnienia pomiędzy ramionami (IAD), a w przypadku jednoczesnego pomiaru na ramieniu i nodze pozwalają na wyznaczenie indeksu kostkowo- ramiennego (ABI) bez korzystania z urządzenia Dopplerowskiego. Takim aparatem jest np. Watch Office ABI, służący do badań przesiewowych celem diagnozy migotania przedsionków oraz chorób w tętnicach obwodowych.

 

Elektrokardiografy

 

Elektrokardiografy to urządzenia wykorzystywane do diagnozowania chorób serca.  Pozwalają na rejestrowanie czynności elektrycznej mięśnia sercowego dzięki przyczepianym do klatki piersiowej elektrodom przedsercowym przyssawkowym i zakładanym na kończyny elektrodom klipsowym, które dają obraz w postaci tzw. krzywej elektrokardiograficznej. Nowoczesne aparaty mają niską wagę i niewielkie gabaryty, umożliwiają także komunikowanie się z systemami stosowanymi przez placówki służby zdrowia  w celu gromadzenia danych medycznych i usprawniania obsługi pacjenta.  Specyficznym typem urządzeń są stanowiska do badań wysiłkowych i spoczynkowych. Jednym z nich jest CardioTEST Beta System, współpracujący z bieżnią oraz cykloergometrem (rowerem stacjonarnym). Bezinwazyjne badanie wysiłkowe umożliwia poznanie przyczyny zaburzeń rytmu serca , jak również u osób po zawałach serca opracowanie programu rehabilitacji kardiologicznej  w systemach AsTER Beta XL

 

Dermatoskopy

 

Aparaty diagnostyczne zwane dermatoskopami służą do oceny struktur widocznych w obrębie skóry właściwej i naskórka, dzięki czemu lekarz jest w stanie zdiagnozować wczesne stadium raka skóry, w tym najbardziej niebezpiecznego nowotworu, czyli czerniaka złośliwego. Nowoczesne urządzenia pozwalają nawet na 16-krotne powiększenie obrazu dzięki achromatycznej soczewce (skupiającej i rozpraszającej), gwarantującej obraz pokazujący wszystkie detale i niwelujący jakiekolwiek zniekształcenia.

Współczesna diagnostyka medyczna nie mogłaby obejść się bez specjalistycznych urządzeń, które umożliwiają niezawodną diagnozę w wielu chorobach. Sprawna diagnoza to natomiast gwarancja szybszego wdrożenia leczenia, a tym samym większej szansy na wyzdrowienie pacjenta.