Jak często należy serwisować aparaturę medyczną?

To pytanie, które często zadają sobie zarówno lekarze, jak i osoby odpowiedzialne za zarządzanie placówkami medycznymi. Serwisowanie sprzętu jest kluczowe, aby zapewnić pacjentom bezpieczeństwo i najwyższą jakość świadczonej opieki zdrowotnej. 

Serwis aparatury medycznej dzieli się na dwa główne rodzaje – konserwację zapobiegawczą oraz naprawy interwencyjne. Konserwacja zapobiegawcza (preventive maintenance) polega na regularnych przeglądach, czyszczeniu, kalibracji oraz wymianie zużytych części. Głównym jej celem jest zapewnienie niezawodności oraz długiego okresu eksploatacji sprzętu. Naprawy interwencyjne są natomiast realizowane w sytuacji awarii aparatury, gdy zaburzony jest jej normalny proces działania.

Częstotliwość serwisowania – rekomendowane wytyczne

Szczegółowe wytyczne dotyczące częstotliwości serwisowania aparatury medycznej zależą od konkretnego rodzaju sprzętu oraz jego producenta. Znajomość instrukcji obsługi oraz zaleceń producenta jest kluczowa przy ustalaniu harmonogramu konserwacji.

Jednakże, w przypadku niektórych urządzeń medycznych, istnieją ogólne rekomendacje, np. dla defibrylatorów, których przegląd powinien być wykonywany co 12 miesięcy, czy aparatów USG, gdzie zaleca się przeprowadzanie serwisowania co 24 miesiące. W przypadku urządzeń RTG oraz rezonansu magnetycznego częstotliwość serwisowania może być częstsza – nawet co 3 miesiące.

Warto pamiętać, że częstotliwość serwisowania aparatury medycznej może ulec zmianie w związku z czynnikami wpływającymi na jej działanie i trwałość. Są to między innymi intensywność użytkowania, warunki przechowywania, wiek sprzętu oraz jego marka.

Konserwacja aparatury medycznej jest kluczowym elementem zapewnienia jakości usług, bezpieczeństwa pacjentów oraz długiej żywotności sprzętu. Znajomość rekomendacji producenta oraz uwzględnienie czynników wpływających na konieczność serwisowania pozwoli na utrzymanie wysokiej wydajności urządzeń i minimalizację ryzyka awarii.