Jak obsłużyć defibrylator AED?

W sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, każda sekunda jest na wagę życia. Defibrylator AED (Automated External Defibrillator) to urządzenie, które może uratować życie osoby doświadczającej nagłego zatrzymania krążenia. Właściwa obsługa tego urządzenia jest niezwykle istotna, aby móc skutecznie udzielić pierwszej pomocy. 

Po rozpoznaniu nagłego zatrzymania krążenia i wezwaniu pomocy należy jak najszybciej znaleźć najbliższy defibrylator AED. Prowadzimy sprzedaż defibrylatorów AED, które są coraz częściej umieszczane w miejscach publicznych, takich jak centra handlowe, lotniska, czy dworce kolejowe. 

Obsługa defibrylatora AED

Krok 1. Włączenie urządzenia

Włącz defibrylator AED, naciskając przycisk “ON” lub “POWER”. Urządzenie rozpocznie podawanie instrukcji głosowych, którym należy uważnie się słuchać i stosować.

Krok 2. Przyklejenie elektrod

Wyjmij elektrody z opakowania i przyklej je do gołej klatki piersiowej poszkodowanego zgodnie z instrukcjami na elektrodach lub podawanymi przez urządzenie. Jedną elektrodę należy umieścić po prawej stronie klatki piersiowej, tuż poniżej obojczyka, a drugą na lewym boku tuż pod pachą.

Krok 3. Analiza rytmu serca

Defibrylator AED automatycznie przeanalizuje rytm serca poszkodowanego. W tym czasie należy zaprzestać wykonywania RKO i nie dotykać poszkodowanego. Jeśli urządzenie stwierdzi, że konieczne jest przeprowadzenie defibrylacji, poinformuje o tym głosowo.

Krok 4. Defibrylacja

Jeśli defibrylator AED zaleci wykonanie defibrylacji, upewnij się, że nikt nie dotyka poszkodowanego. Następnie naciśnij przycisk “SHOCK” lub “DEFIBRYLACJA” na urządzeniu. Po wykonaniu defibrylacji natychmiast kontynuuj wykonywanie RKO.

Krok 5. Kontynuacja resuscytacji

Po przeprowadzeniu defibrylacji, bez względu na jej wynik, należy kontynuować wykonywanie RKO aż do przybycia pomocy medycznej.

Warto zaznaczyć, że defibrylator AED jest urządzeniem zaprojektowanym tak, aby osoba bez wcześniejszego doświadczenia mogła z powodzeniem go obsłużyć. Ważne jest jednak, aby regularnie uczestniczyć w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora AED, aby w sytuacji zagrożenia życia móc działać szybko i pewnie.