Jak wygląda tzw. badanie wysiłkowe?

Badanie wysiłkowe to niezwykle przydatne narzędzie stosowane przez lekarzy nie tylko w celu oceny kondycji fizycznej, ale i dla wykrycia ewentualnych anomalii związanych z pracą serca. Test opiera się na analizie reakcji serca na intensywny wysiłek fizyczny. Poznajmy bliżej tę popularną metodę diagnostyczną.

Po co wykonuje się próbę wysiłkową?

Próba wysiłkowa służy ocenie funkcjonowania układu krążenia podczas wzmożonego wysiłku. Wykonuje się ją podczas diagnozowania chorób serca, monitorowania postępów w rehabilitacji czy obserwowania sprawności pacjenta przed wykonaniem określonej operacji. Podczas testu analizuje się zmiany częstotliwości akcji serca i ciśnienia tętniczego.

Jak przebiega badanie wysiłkowe?

Badanie wysiłkowe realizowane jest za pomocą specjalistycznych urządzeń, takich jak system wysiłkowy z bieżnią i rowerkiem. Pacjent, pod czujnym okiem lekarza, wykonuje wysiłek fizyczny, który stopniowo zwiększa się do określonego pułapu. Dane dotyczące jego kondycji zbierane są za pomocą umieszczonych na ciele pacjenta elektrod. Czasami stosuje się także maskę służącą do analizy składu wydychanego powietrza, co pozwala na ocenę funkcji płuc oraz efektywności oddychania podczas wysiłku. Takie badanie nazywane jest ergospirometrią.

Przeciwskazania do wykonania próby wysiłkowej

Należy wiedzieć, że niekiedy stan zdrowia pacjenta poważnie ogranicza możliwość wykonania próby wysiłkowej. Do najważniejszych przeciwwskazań należą:

  • ostra niewydolność serca,

  • zawał mięśnia sercowego w ostatnich 2 tygodniach,

  • ciężkie nadciśnienie tętnicze,

  • niestabilna choroba wieńcowa,

  • ciężka arytmia serca,

  • zakrzepica żył.

Zanim pacjent zostanie zakwalifikowany do badania wysiłkowego, lekarz powinien dokładnie zapoznać się z jego historią medyczną oraz wynikami badań.