Jaka aparatura medyczna służy do wykrywania chorób i zaburzeń pracy serca?

Choroby serca są jednymi z głównych przyczyn zgonów na świecie, a w Polsce stanowią poważny problem zdrowotny. Wczesne wykrywanie tych schorzeń może znacznie zwiększyć szanse na skuteczne leczenie i poprawę jakości życia pacjentów.

Elektrokardiograf (EKG)

Elektrokardiografia jest podstawowym badaniem diagnostycznym, które pozwala ocenić pracę serca oraz wykryć ewentualne nieprawidłowości. EKG rejestruje elektryczną aktywność serca za pomocą elektrod umieszczonych na skórze pacjenta. Na podstawie zapisu elektrokardiogramu lekarz może ocenić rytm serca, częstotliwość uderzeń oraz wykryć objawy takich schorzeń jak arytmia, niedokrwienie czy zawał mięśnia sercowego. Elektrokardiograf jest nieinwazyjnym urządzeniem, co oznacza, że badanie jest bezbolesne i nie niesie ze sobą ryzyka powikłań.

Echokardiograf (USG serca)

Echokardiografia to badanie ultrasonograficzne serca, które pozwala na ocenę jego struktury i funkcji. Podczas badania lekarz korzysta z urządzenia emitującego fale ultradźwiękowe, które odbijają się od tkanek serca i są rejestrowane przez sondę. Na podstawie uzyskanych obrazów można ocenić wielkość poszczególnych części serca, grubość ścian mięśniowych, pracę zastawek oraz przepływ krwi. Echokardiografia jest nieinwazyjnym badaniem, które może być wykorzystane do diagnozowania wad wrodzonych, nabytych chorób zastawek czy kardiomiopatii.

Holter EKG

Holter EKG to przenośne urządzenie, które pozwala na ciągły monitoring pracy serca przez 24 godziny lub dłużej. Pacjent nosi na sobie elektrody oraz mały rejestrator, który zapisuje elektryczną aktywność serca w czasie rzeczywistym. Badanie Holtera jest szczególnie przydatne w przypadku osób, u których podejrzewa się występowanie sporadycznych zaburzeń rytmu serca, niedokrwienia czy nietolerancji wysiłku. Urządzenie musi być sprawne, dlatego prowadzimy serwis holterów EKG. Dzięki temu badaniu lekarz może analizować pracę serca pacjenta w różnych sytuacjach dnia codziennego oraz ocenić skuteczność stosowanego leczenia farmakologicznego czy zabiegów kardiologicznych.