W jakim celu wykonuje się spirometrię?

Spirometria to nieinwazyjne badanie, które odgrywa kluczową rolę w diagnostyce i monitorowaniu chorób układu oddechowego. Jest to prosty i szeroko stosowany sposób oceny funkcji płuc, który dostarcza istotnych informacji na temat zdolności wydolności oddechowej pacjenta. Wiemy jak ważne jest to badanie w diagnostyce chorób płuc i od wielu lat prowadzimy sprzedaż wysokiej jakości spirometrów polskich producentów.

Spirometria polega na pomiarze objętości powietrza wdychanego i wydychanego przez pacjenta w określonym czasie. Podczas badania spirometrycznego osoba badana, zgodnie z instrukcjami osoby przeprowadzającej badanie, wykonuje wydechy i wdechy przez ustnik, a układ pomiarowy spirometru mierzy różne wskaźniki oddechowe. Najważniejsze z nich to pojemność życiowa płuc (FVC), objętość wydechowa szczytowa (PEF) oraz objętość powietrza, którą badany jest w stanie wydmuchać z płuc podczas pierwszej sekundy natężonego wydechu (FEV1). Te parametry pozwalają lekarzom ocenić, czy występuje zaburzenie wentylacji płuc oraz określić jego charakter.

Cele wykonania spirometrii

  • Diagnostyka chorób układu oddechowego

Jednym z podstawowych zastosowań spirometrii jest diagnostyka chorób płuc, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), astma czy rozedma. Badanie pozwala wykryć obecność zaburzeń wentylacji płuc, a analiza wyników daje informacje na temat rodzaju i nasilenia tych problemów. 

  • Przesiewowe badania profilaktyczne

Spirometria może być również stosowana jako metoda przesiewowa w badaniach populacyjnych oraz profilaktycznych. Badanie jest szczególnie wskazane u osób narażonych na czynniki ryzyka chorób układu oddechowego, takie jak palenie tytoniu, zanieczyszczenie powietrza czy długotrwałe stosowanie leków hamujących czynność oskrzeli.

  • Ocena wydolności oddechowej przed zabiegiem operacyjnym

Przed niektórymi zabiegami operacyjnymi, zwłaszcza tymi, które wiążą się z intubacją i znieczuleniem ogólnym, niezbędne jest przeprowadzenie spirometrii. Badanie pozwala ocenić ryzyko powikłań okołooperacyjnych związanych z zaburzeniami wentylacji płuc oraz pomaga w przygotowaniu pacjenta do interwencji.

  • Ocena reakcji na leki

Spirometria może być także wykorzystywana do oceny reakcji pacjenta na leki bronchodilatacyjne czy antyastmatyczne. Podczas tzw. próby spirometrycznej prowokacyjnej pacjent przyjmuje lek, a następnie wykonuje kolejną spirometrię w celu porównania wyników przed i po podaniu leku.

Warto pamiętać o regularnym wykonywaniu tego badania, zwłaszcza u osób narażonych na czynniki ryzyka chorób płuc.